automatyka przemysłowa i systemy sterowania

+48 91 439 58 01     +48 504 128 700

Economizer

Economizer

Dedykowany System Economizer pokazuje na bieżąco ilość zużywanego paliwa w formie wykresu, jako wartość cyfrową w formie tabeli i na wskaźniku zegarowym załodze statku aby ta mogła podjąć kroki mające na celu ograniczenie zużycia paliwa.

Jednocześnie mierzone parametry są rejestrowane przez sterownik w pamięci wewnętrznej, której zawartość można skopiować na nośnik przenośny (pendrive), w celu późniejszej analizy na komputerze przez kapitana na statku lub w biurze armatora.

System składa się z modułów pomiarowych mierzących różne parametry, dwóch sterowników KoPUS oraz dwóch paneli operatora. Część danych mierzonych jest w maszynowni, a reszta na mostku. Dane przesyłane są protokołem do sterowników KoPUS. Sterowniki te zbierają dane i komunikują się między sobą za pośrednictwem sieci Ethernet - wymieniając się danymi. Następnie na podstawie zmierzonych danych wyliczają wartości pochodne np. ze zużycia paliwa na godzinę i prędkości obliczane jest zużycie na milę. Gotowe dane przesyłane są do paneli operatorskich. Sterowniki KoPUS dodatkowo zapisują dane w pamięci wewnętrznej.

Realizacje

Kontakt

Apiss
Automatyka Elektronika 

Mobile: +48 501 317 011
Tel: +48 91 439 58 01
Email: apiss@apiss.pl

ul. Koralowa 53
Bezrzecze 71-220